Sporombygning og andet banearbejde

Danmark er belagt med 2600 kilometer jernbanestrækning. Jernbanenettet udbygges stadig, men en stor del af arbejdet på de danske jernbaner handler også om renovering og sporombygning.

Hos M.J. Eriksson A/S i Brøndby har vi mange års erfaring med banearbejde/rail works, både når det kommer til nyanlæggelse, sporombygning og renovering af banestrækninger. Vi foretager arbejdet selv eller i samarbejde med partnere fra ind- og udland. Vi er en landsdækkende virksomhed med kunder på både Sjælland, Fyn og i Jylland.

Banearbejde og sporombygning udføres:

Vi leverer hele pakken inden for banearbejde, både hvad angår udbygning af jernbanenettet og sporombygning:

  • Udgravning
  • Spuns og fundering
  • Skærver og skinnearbejde
  • Anlæggelse af bro, tunnel og perron
  • Banedæmning og sporkasser
  • Blødbundsudskiftning og afvanding
  • Etablering af sikringsanlæg, kobling og afprøvning

Fakta

Skinnerne har bundet byer i Danmark sammen siden 1847. Det danske banenet består i dag af hovedbaner, regionalbaner, lokalbaner, ringbaner, godsbaner, S-togsbaner samt metro. I de kommende år skal vi også til at vende os til ord som letbane og højhastighedsbane.

Netop i disse år opføres der både letbane i Århus og i Odense.

Og Banedanmark er bygherre for højhastig-hedsbanen mellem København og Ringsted over Køge. Banen bygges til hastigheder på op til 250 km/t., og det bliver dermed Danmarks første højhastighedsbane.​

Vi påtager os hele den samlede entreprise inden for sporombygning, og vi har et samarbejde med faguddannede inden- og udenlandske sporbyggere. Vi har vores egen SR1- og SR2 arbejdsledelse, som gør, at vi kan håndtere de fleste situationer - også langs spor i drift.


Alle vores medarbejdere inden for sporombygning, som er beskæftiget med alt fra projektorganisation til teknik og montering, er specialiseret og uddannet inden for banearbejde samt indehavere af en solid erfaring inden for branchen.


Kontakt os og få yderligere information

Kontakt Peter Bolvig på telefon 20 30 45 02 eller e-mail pbl@mje.dk, hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder for sporombygning.

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017