Sporombygning og banearbejde

Danmark er belagt med 2600 kilometer jernbanestrækning. Jernbanenettet udbygges til stadighed, men en stor del af banearbejdet på de danske jernbaner handler også om renovering og sporombygning.

​​

Hos M.J. Eriksson A/S har vi mange års erfaring med banearbejde/rail works, både når det kommer til nyanlæggelse, sporombygning og renovering af banestrækninger. Vi foretager arbejdet selv eller i samarbejde med partnere fra ind- og udland.

Vores kompetente hold af medarbejdere leverer hele pakken inden for banearbejde, både hvad angår udbygning af jernbanenettet og sporombygning, hvor vi foretager:

  • Udgravning
  • Spuns og fundering
  • Skærver og skinnearbejde
  • Anlæggelse af bro, tunnel og perron
  • Banedæmning og sporkasser
  • Blødbundsudskiftning og afvanding
  • Etablering af sikringsanlæg, kobling og afprøvning.

Fakta

​Skinnerne har bundet byer i Danmark sammen siden 1847. Det danske banenet består i dag af hovedbaner, regionalbaner, lokalbaner, ringbaner, godsbaner, S-togsbaner samt metro. 

I de kommende år skal vi også til at vende os til ord som letbane og højhastighedsbane.

Netop i disse år anlægges der letbane i Odense. Og Banedanmark er bygherre for højhastighedsbanen mellem København og Ringsted over Køge.

 Banen bygges til hastigheder på op til 250 km/t., og det bliver dermed Danmarks første højhastighedsbane.

Vi påtager os hele den samlede entreprise inden for sporombygning, og vi har et samarbejde med faguddannede sporbyggere fra ind- og udland. Vi har vores egen SR1- og SR2 arbejdsledelse, som gør, at vi kan håndtere de fleste situationer - også langs spor i drift.

Vores baneafdelings medarbejdere er beskæftiget med alt fra projektorganisation til teknik og montering og er specialiseret og uddannet i alt inden for spor- op- og ombygning.

Alle slags banearbejder

Vores professionelle medarbejdere og hvide entreprenørmaskiner foretager anlægsarbejderne eller deciderede baneanlæg til S-bane, regionalbane, lokalbane, letbane og højhastighedsbane.

Køge Bugt banen

M.J. Erikssons Baneafdeling har udført fornyelsen af Køge Bugt Banen. Projektet omfatter fornyelse af sporanlægget med tilhørende sikringstekniske arbejder mellem Køge (ca. 39 km) og Hundige (ca. 17.7 km) samt diamanten i Vallensbæk (ca. 13.8 km) samt fornyelse af køreledningsanlægget på hele Køge Bugt banen mellem Bavnehøj (ca. 2 km) og Køge (ca. 39 km).​

Højhastighedstog

For Banedanmark har vi i JV Eriksson-Züblin udført anlægsarbejderne ved TP40 (18 kilometer ny højhastighedsbane på strækningen fra Ishøj til Køge) samt ved TP50 (23 km ny højhastighedsbane mellem Køge og Ringsted).

De omfattende projekter er udført i totalentreprise og er de to største entrepriser foretaget på den nye højhastighedsbane. M.J. Eriksson har her udført alle jordarbejder, funderingsarbejder og afvandingsarbejder, samt de tilhørende omlægninger og etableringer af nye lokalveje, rundkørsler og desuden foretaget ledningsomlægninger for et stort antal ledningsejere.

Mere information om banearbejde

Har I brug for en hovedentreprenør, fagentreprenør eller måske endda en totalentreprenør til at styre jeres baneprojekt sikkert i mål, eller vil I vide mere om vores kompetencer på banearbejde og sporombygning, kan I kontakte vores afdelingsleder Peter Bolvig i Baneafdelingen på telefon 20 30 45 02.​

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017