Skybrudssikring og etablering af LAR-anlæg

Vi etablerer afvandings- og spildevandsledninger, skybrudsrender samt anlægger LAR-anlæg til eksempelvis WADI eller regnvandsbassin. Det er faktisk blandt vores helt store specialer.​

Vi kan udføre opgaverne ved hjælp af traditionel gravning eller opgravningsfrie metoder. Det er forholdene og den enkelte opgave, der afgør den mest fordelagtige metode.

Fakta

Klimaforandringerne medfører stadig hyppigere skybrud, hvilket specielt i storbyerne skaber et behov for afledning af store vandmængder.

Vi har løst flere projekter bl.a. i København og Århus med skybrudsrender langs veje og pladser.

For at forhindre store vandmængder og måske endda oversvømmelse efter store regnskyl på eksempelvis vejbane og parkeringsanlæg, bliver det stadig mere almindeligt at etablere LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand) i forbindelse med skybrudssikring. Vi har løst mange opgaver med LAR-anlæg i form af eksempelvis nedsivning til grønne arealer, planerede grøfter, forsinkelses- og regnvandsbassiner.​

Etablering af skybrudssikring i hovedstaden

Efter de voldsomme skybrud i somrene 2010 og 2011 har M.J. Eriksson A/S alene i Københavns centrum etableret over fem kilometer skybrudssikring. Vi har blandt andet lagt skybrudsledning med dertilhørende render ved Larsens Plads, Esplanaden, Nyhavn, Nørregade, Nyboder og gennem Amalienborg Slotsplads - De 3 vedlagte billeder på denne side.

I vejbane etableres typisk ø600-ø900mm skybrudsledning, hertil brønde på ø1500. For at sikre en effektiv afledning etableres skybrudsrenderne i hele vejens længde, som herefter kobles på skybrudsledningen. Ved normale regnmængder ledes regnvandet ned til den fælles kloak, og ved skybrud ledes regnvandet direkte i nærmestliggende havneområde.

I flere byer rundt om i hele landet benyttes opgaven med skybrudssikring samtidig til en byrumsforskønnelse. Det kan du bl.a. læse mere om i vores referencer under Struer By- og Havn og i Kilen i Solrød.

I Struer skulle man have løst to problemer, hvor dels kraftige regnskyl kunne resultere i oversvømmelse af havneområdet, og dels kunne der opstå stormflod efter opstigende vand fra Limfjorden. 

I totalentreprise deltog M.J. Eriksson sammen med landskabsarkitekt Schønherr og ingeniørfirmaet Viggo Madsen i konkurrence om at løse opgaven. Vores bud på opgaveløsningen vandt og i 2018 afsluttede vi opgaven, der tillige omfattede et byrumsforskønnet havneområdet.

​I Solrød har M.J. Eriksson i fagentreprise udført et kombineret skybrudsanlæg med et multifunktionelt byrum. Der er blevet etableret to regnvandsbassiner, der samtidig fungerer som aktive byrum og giver plads til nye former for organiserede og uorganiserede aktiviteter. To store insi-tu-støbte beton-bassiner, udført af vores søsterselskab KW Betonteknik, kan rumme enorme mængder vand efter et skybrud, og fungerer som basketbane, CrossFit outdoor center og parkour bane, når det står tørt.​

Mere information om skybrudssikring og LAR-anlæg

Har I brug for en entreprenør til at styre jeres projekt sikkert i mål, eller vil I vide mere om vores kompetencer inden for skybrudssikring eller LAR-anlæg, kan I kontakte tilbudschef Birte Eriksson på vores hovedkontor i Brøndby via mail på bie@mje.dk eller på telefon 20 32 03 60

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017