Skybrudssikring og etablering af LAR-anlæg

Vi etablerer regn- og spildevandsledninger, skybrudsrender, regnvandsbassiner, terrænafvanding med videre i forbindelse med skybrudssikring. Det er faktisk en af vores helt store specialer. Hos M.J. Eriksson A/S i Brøndby har vi autorisation og har desuden en række uddannede kloakmestre ansatte.

Sådan sikrer vi mod skybrud

Vi kan udføre opgaverne ved hjælp af traditionel gravning eller opgravningsfrie metoder. Det er forholdene og den enkelte opgave, der afgør, hvilken metode der er den mest fordelagtige.

Fakta

Klimaforandringerne medfører stadig hyppigere skybrud, hvilket specielt i storbyerne skaber et behov for afledning af store vandmængder. Vi har løst flere projekter bl.a. i København og Århus, med skybrudsrender langs veje og pladser.

​For at forhindre store vandmængder og måske endda oversvømmelse efter store regnskyl på eksempelvis vejbane og parkeringsanlæg, bliver det stadig mere almindeligt at etablere LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand) i forbindelse med skybrudssikring. Vi har løst mange opgaver med LAR-anlæg i form af eksempelvis nedsivning til grønne arealer, planerede grøfter, forsinkelses- og regnvandsbassiner.

Etablering af mere end fem kilometer skybrudssikring

Efter de voldsomme skybrud i somrene 2010 og 2011 har vi alene i Københavns centrum etableret over fem kilometer skybrudssikring. Vi har blandt andet lagt skybrudsrender ved Larsens Plads, Esplanaden, Nyhavn, Nørregade og Nyboder.

I vejbane etableres typisk ø600-ø900mm skybrudsledning, hertil brønde på ø1500. For at sikre en effektiv afledning etableres skybrudsrenderne i hele vejens længde, som herefter kobles på skybrudsledningen. Ved normale regnmængder ledes regnvandet ned den fælles kloak, og ved skybrud ledes regnvandet direkte i nærmest liggende havneområde.

Kontakt Birte på telefon 43 73 04 21 / 20 32 03 60 eller e-mail bie@mje.dk og hør mere om vores skybrudssikring.

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017