​M.J. Eriksson arbetar i hela södra Sverige

M.J. Eriksson Entreprenad AB startades i Sverige 2006 och är ett dotterbolag till M.J. Eriksson A/S i Danmark. Vi har sedan starten haft en kraftig expansion och är ett av regionens snabbast växande företag inom markentreprenad. Vårt senaste bokslut redovisar en omsättning på 160 MSEK. Vi räknar med en fortsatt tillväxt då vi satsar hårt på den svenska marknaden och anställer kompetent personal på löpande band. 

Vårt starka ”entreprenörs-tänk” gör oss konkurrenskraftiga på en tuff marknad och vår organisation är anpassad för att möta marknadens krav.

M.J. Eriksson A/S är ett av Danmarks och Skandinaviens största fristående, privatägda företag inom markentreprenad. Bolaget startades i Danmark 1945 och har idag drygt 600 personer anställda, varav ungefär 150 är ingenjörer och ungefär 200 är inhyrda projektmedarbetare. M.J. Eriksson A/S omsätter ca. 2 500 MSEK. Bolaget har sitt huvudkontor i Bröndby Strand, strax utanför Köpenhamn. Avdelningskontor finns också etablerade över hela Danmark.

M.J. Eriksson besitter en egen helägd massiv maskinpark om över 400 entreprenadmaskiner (>20 ton) i olika utföranden och modeller. Den största delen av maskinparken är mycket modern, så att den uppfyller alla miljökrav som krävs för maskiner.

Våra anläggningsuppdrag omfattar ett brett utbud av arbetsområden inom infrastruktur, energi och försörjning, miljö och dränering, byggarbete och renovering, klimatanpassning och mycket annat.

Stor kompetens med stöd av stor maskinpark

För varje projekt har vi en grupp erfarna specialister som ser till att fokus hamnar på noggrann styrning av kvalitet, tid och ekonomi. Samtidigt för vi alltid en tydlig dialog med klienten och ger råd kring utförandet av projektet så att vi tillsammans kan komma fram till den bästa lösningen.

Vårt mål är alltid att projektet ska göra alla nöjda, hålla högsta kvalitet och levereras inom avtalade tidsramar.

Företagets mångåriga erfarenhet av anläggningsuppdrag utgör en stabil grund för att uppfylla målen.

Med mer än 400 entreprenadmaskiner på band eller gummihjul för utförande av alla slags anläggningsuppdrag, förfogar vi över en mycket omfattande maskinpark och har dessutom specialmaskiner för till exempelvis tunnling.

Hängiven organisation

Det är företagets strategi – via en effektiv samordning mellan teknisk och ekonomisk planering – att säkerställa en bestående, positiv utveckling av verksamheten genom att systematiskt stärka våra tekniska resurser och personalresurser.

En sådan utveckling uppnår vi genom att spela en aktiv roll när det gäller att.

  • leverera kvalitet och tjänster som gör kunderna nöjda
  • anställa yrkeskunnig personal med allt vad detta innebär i form av fortlöpande utbildning av befintlig personal och utbildning av unga – framtidens arbetskraft
  • anställa personal på korrekt sätt med utgångspunkt i gällande avtal och dessutom arbeta aktivt för en hälsosam och säker arbetsmiljö
  • ta hänsyn till det omgivande samhället och vår miljö

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017

​      linkedin-logo