​Ägande och organisation

M.J. Eriksson Entreprenad AB (SE556704381401) är ett dotterbolag till M.J. Eriksson a/s, som ägs till 99,5 % av M.J. Eriksson Holding A/S.​

M.J. Eriksson Entreprenad AB:s dagliga ledning består av:

Entreprenadchef Lars Lenander 

Tel.: 0709-445320

Mobil: 20 32 04 21

E-mail: lle@mjeriksson.se

VD Jan Bach-Nielsen

Tel.: +45 40 38 91 40

Mobil: 20 14 03 ​20

E-mail: smj@mjeriksson.dk

​Uppdragen leds av projektledare som är högt specialiserade och starkt involverade i alla uppdrag inom ramen för sina ansvarsområden.

Organisationen hos M.J. Eriksson AB bygger på en mycket platt struktur som har följande fördelar:

  • Högre motivation bland medarbetarna på grund av möjligheten att påverka sin egen arbetssituation
  • Större flexibilitet och snabbare beslutsfattande
  • Avlastar ledningen, som i högre grad kan fokusera på de centrala ledningsuppgifterna

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017

​      linkedin-logo