Attityder till vårt eget beteende – CSR

Med fler än 600 anställda i Danmark spelar vi en viktig roll när det gäller de anläggningsuppgifter som ska lösas runt om i landet, men också i samband med det ansvar som följer med att vara en aktiv aktör i samhället. Vi har därför formulerat 5 överordnade fokusområden som gäller vårt sociala ansvar – Corporate Social Responsibility.

Vi hjälper till att utveckla och bygga ut Danmark och södra Sverige genom våra många olika anläggningsuppdrag, och vi kan bara lyckas med detta när

  • vi har korrekta anställningsförhållanden för vår personal när det gäller löner och arbetsvillkor
  • vi fokuserar på säkerhet och hälsa
  • vi tar hänsyn till vår miljö och utför vårt arbete på det minst miljöskadliga sättet
  • vi deltar aktivt för att ge ungdomar en utbildning genom praktikplatser
  • vi utbildar våra medarbetare

Endast kollektivanställda

M.J. Erikssons ståndpunkt är att vi måste ha en bra arbetsplats där personalen tycker om att gå till jobbet och trivs med sina dagliga arbetsuppgifter. Grundförutsättningen är att vi från ledningens sida följer alla relevanta avtal.

Detta innebär att vi inte har personal anställd med villkor som är sämre än de villkor som gäller för samma slags arbete i enlighet med gällande kollektivavtal.

Fokus på säkerhet och hälsa

Säkerheten för våra anställda, kunder och partners är alltid i fokus, särskilt eftersom arbetet på en byggarbetsplats innebär ökad risk för olyckor.

Vi anser att fokus på säkerhet och hälsa kräver gemensamma ansträngningar och samarbete tvärs över hela organisationen. Ledningen arbetar för att skapa ramarna, medan personalen själva måste bidra till att deras del av arbetet utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Därmed kan olyckor undvikas och en god och hälsosam arbetsmiljö bli till en integrerad rutin för alla.

Hänsyn till miljön

M.J. Eriksson A/S arbetar aktivt för en bättre miljö till förmån för oss alla. De viktigaste åtgärderna handlar ofta om att tänka på återvinning av material under våra entreprenader och planera arbetet så att det optimeras i förhållande till belastningen på miljön. Vinsten är inte bara att det är bra för miljön, det visar sig dessutom nästan alltid att miljöåtgärderna samtidigt innebär en ekonomisk vinst för både oss och för byggherrarna.

Exempel på miljöarbete:

  • I stället för att skicka iväg beläggningar som ska röjas bort, kan vi ofta återanvända dem genom att skicka dem genom en kross och använda dem som ny beläggning
  • • Vi arbetar med att minska användningen av diesel och utsläpp av CO2 genom att anpassa vårt arbete så att körningen minimeras. Våra maskiner är i regel försedda med en oljevärmare så att ett gott arbetsklimat går att upprätthålla utan att motorn går på tomgång
  • Vi minskar användningen av ström i våra personalvagnar med hjälp av rörelsesensorer
  • Vår maskinpark är en av de mest moderna och motortekniken är därmed den bästa i förhållande till belastningen på miljön

Utbildning av unga

M.J. Eriksson är ett växande företag, vilket är själva förutsättningen för att företaget ska kunna anställa folk. I denna process är vi också mycket medvetna om att vi som företag är beroende av att vi kan förse vår egen verksamhet och branschen med den arbetskraft som krävs för att lösa framtidens uppdrag.

Vi arbetar därför målmedvetet med att säkerställa att unga människor kan få utbildning och anställning i branschen. Vi har satt utbildningen av ungdomar på dagordningen för våra chefer och har bett dem fokusera på att göra unga människor till en viktig del av företagets fortsatta tillväxt. Konkret innebär detta också att vi löpande anställer lärlingar, som idag utgör en större andel av vår personal än någonsin tidigare.

Vidareutbildning

För att säkerställa att vi hela tiden har yrkeskunniga och engagerade medarbetare, bedriver vi en aktiv utbildningspolitik som naturligtvis också motiveras av de många spännande och utmanande uppdrag vi får av våra kunder.

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017

​      linkedin-logo