​Markexploatering

Det är M.J. Eriksson AB som är den första entreprenören vid anläggningsentreprenaden. Detta gäller särskilt för markexploatering, som är en av M.J. Erikssons specialiteter.

Vi utför den totala markexploateringen för allt byggarbete. Vi färdigställer de decentraliserade områdena på byggplatsen och ordnar byggplatsbelysning samt försörjning av el och vatten för byggnadsarbetet.

Därefter flyttar vi jorden, utför lämpligt grundarbete, till exempel i form av spontning eller pålning, och upprättar en högvattenreservoar. Vi lägger rören och ansluter energi, vattenförsörjning samt avlopp och dränering. Vi anlägger vägar, gångvägar och våtmarker.

Vi levererar kvalitet och ansvarar för en smidig överlämning till nästa grupp entreprenörer på byggplatsen, som vi alltid för en dialog med för att säkerställa bästa möjliga resultat av projektet.

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017

​      linkedin-logo