​Konstruktion

M.J. Eriksson AB är anläggningsentreprenör och utför grundarbete i samband med alla typer av anläggningsarbete, till exempel vägar, järnvägar och byggnader. Vi har även specialister inom markexploatering, stomhus och betong samt beläggnings- och planteringsentreprenad.

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017

​      linkedin-logo