Vägar

När du ska anlägga vägar är M.J. Eriksson AB med från att första skopan jord grävs upp till färdigställandet av LAR-anläggningen (lokal avledning av regnvatten).

Vi gräver ut, planerar och flyttar jorden till bullerskyddsvallar, sedimenteringsanläggningar eller sjöar. Vi hanterar också jord som är förorenad och tillser säker förvaring under anläggningsprocessen. Sedan kör vi bort jorden för sanering eller långsiktig förvaring.

Vi tar hand om små och stora vägprojekt, och har bland annat anlagt E6:an vid Landskrona i sydlig riktning. När vi anlägger motorvägar och vägar i stadsbebyggelse ingår ofta rondeller, gångvägar, broar och tunnlar. De stora projekten utför vi i totalentreprenad eller i samarbete med både inhemska och utländska partners.

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017

​      linkedin-logo