Kyst- og havneanlæg​

M.J. Eriksson kan anlägga kustskydd, pirar och hamnanläggningar. Vi genomför uppdragen som totalentreprenör eller huvudentreprenör, och om vi använder underentreprenörer är dessa noga utvalda med hänsyn till uppgiftens storlek och komplexitet.

Arbetet med kust- och hamnanläggningar medför ofta pumpning och förflyttning av stora sand- och jordmängder, arbete med synliga eller icke-synliga sponter och säkring med bankslänter som kan skyddas med fiberduk, gruslager och sprängsten.

Vi har erfarenhet av kust- och kanalarbete i städerna och har till exempel också byggt pirar. Vi förfogar själva över särskild utrustning och professionell personal, vilket är en förutsättning för att slutföra uppgifterna.

I Ystads kommun har vi som underentreprenör till Rohde Nielsen A/S varit med vid planeringen av strandförstärkningen vid Ystad Sandskog och Löderups Strandbad. Rohde Nielsen A/S hämtade sand ute i havet som vi sedan lade ut längs stränderna. Beräknad volym: 100 000 m3.

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017

​      linkedin-logo