Järnvägs- och banarbeten

Danmark är belagd med 2600 km järnvägslinje. Järnvägsnätet expanderade fortfarande, men en hel del av arbetet med de danska järnvägarna handlar också om renovering.

På MJ Eriksson A / S har många års erfarenhet av banarbeten och järnvägsarbeten, både när det gäller nybyggnation och renovering av järnvägslinjer . Vi gör jobbet själva eller i samarbete med partners från hemlandet och utomlands. Vi är ett rikstäckande företag med kunder i både Zeeland, Fyn och Jylland.

Vilka är de uppgifter vi utför i järnvägs fungerar?

Vi erbjuder hela paketet i järnvägsarbete, både när det gäller utvidgning eller renovering av järnvägsnätet:

  • utgrävning
  • Pålning och fundament
  • Brutna och banarbeten
  • Byggandet av bron, tunnel och plattform
  • Kurs Dam och spåra lådor
  • Soft Bottom Replacement och dränering
  • Inrättandet av förregling, kopplingen och testning
  • Andra uppgifter inom järnvägsarbete

Fakta

Skenorna har bundit städer i Danmark tillsammans sedan 1847. Den danska järnvägsnätet består av huvudrätter , regionala domstolar, lokala domstolar, vägar, godstransporter på järnväg, pendeltågs spår och tunnelbana. Under de kommande åren måste vi också vända sig till ord som spårväg och höghastighetståg.

Just under dessa år inkluderade både spårväg i Århus och Odense.

Och Net Danmark är utvecklaren av hög hastighet järnvägen mellan Köpenhamn och Ringsted via Køge. Banan byggs för hastigheter upp till 250 km / t., Och det blir därmed Danmarks första höghastighetståg.

Vårt danska moderbolag har mycket stor erfarenhet av banarbete och renovering av bansträckor som genomförs i egen regi eller i samarbete med inhemska och utländska partners.


Vi gräver ut, utför spontning och grundarbete, lägger grus, sköter banarbete och anlägger broar, tunnlar och perronger. Banvallar och banunderbyggnad byggs upp, och vi byter ut mjuka underlag och avvattnar samtidigt med det övriga arbetet. Vi har en specialgrupp för skapande av säkerhetsanläggningar, driftsättning, koppling och testning, och kan därmed leverera hela paketet för utveckling av järnvägsnätet.

Inom M.J. Erikssons järnvägsavdelning genomsyras personalen hela vägen från projektorganisationen till tekniker och banmontörer av erfarenhet inom banarbete, kompletterat med nödvändiga utbildningar.

Godkänd samarbetspartner

Vårt danska företag har under flera år samarbetat med både inhemska och utländska spårläggare och vi kan ta på oss hela den samlade entreprenaden.

Kontakta oss om du vill höra mer om järnväg eller annat banarbete

Ring oss på 0709-445320 eller kontakta oss via e-post på lle@mjeriksson.seom du har några frågor om järnväg eller banarbete, så återkommer vi med svar snarast.

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017

​      linkedin-logo