Infrastruktur

Södra Sverige och i synnerhet områdena runt Malmö och Helsingborg har på senare år blivit ”mindre” tack vare en utbyggd infrastruktur av motorvägar, landsvägar och stigsystem. Här genomför M.J. Eriksson AB:

  • Mark
  • Dränerings
  • Lednings
  • Beläggnings
  • Broarbeten med tillhörande uppdrag

Företaget har mer än 400 bandgående eller hjulgående entreprenadmaskiner för anläggningsarbeten. De allra flesta maskiner körs i Danmark och för det mesta på Själland, men kan snabbt användas även i södra Sverige.

Kontakta oss idag om du vill höra mer om infrastruktur

Vi är vanligtvis den första entreprenör som kommer till anläggningsentreprenaden för att gräva upp och flytta jorden så att det går att anlägga till exempel motorvägar, förbifarter, rondeller och järnvägar och utföra de försörjnings- och dräneringsarbeten som hör till. Vi är som regel också den sista entreprenör som lämnar platsen efter att vi har flyttat tillbaka jorden kring anläggningen och lagt tillbaka den ursprungliga beläggningen, eller lagt en ny beläggning i form av sten, plattor, asfalt eller gräs.

Kontakta oss på telefon 0709-445320 eller via e-post på lle@mjeriksson.se om du har några frågor kring våra arbetsuppgifter inom infrastruktur.

Läs mer om uppdragen inom infrastruktur på sidorna för:

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017

​      linkedin-logo