Grundvattensänkning och -rening

Fristående eller i samband med utgrävningsarbeten och till exempel byggropar erbjuder M.J. Eriksson utförande av grundvattensänkning.

Grundvattensänkning kan vara nödvändigt till följd av till exempel en olämpligt hög grundvattennivå, men det kan också utföras som en avhjälpande åtgärd som säkerställer torr utgrävning och bättre återanvändning av uppgrävt material.

Alla typer av grundvattensänkning utförs. Vi kan själva utforma anläggningen i enlighet med funktionskraven. Vi installerar sugspetsanordningar med både elektriska och dieseldrivna vakuumpumpar och utför filterborrning med mått från 6-12 tum, både som torrborning med hölje och skruv eller som DTH-borrning, om detta är nödvändigt på grund av till exempel hårda jordlager eller borrning i kalk. Grundvattensänkning utförs i relevant omfattning och med hänsyn till övriga uppdrag som ska kunna utföras samtidigt.

Läggning av rör för avledning av vatten från grundvattensänkningen, samt montering och drift av reningsanordningar som till exempel sandfilter, oljeavskiljare och kolfilter utförs naturligtvis som del av vårt sänkningsarbete.

M.J. Eriksson grundvattensänkning erbjuder:

  • Sugspetsanordning
  • Filterborrning
  • Infiltrationsborrning
  • Pumpsumpar
  • Avlopp
  • Vattenrening
  • SRO-anläggningar
  • Larmanläggningar
  • Nödströmanläggningar
  • Certifierad svetsning av plaströr

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017

​      linkedin-logo