​Grundarbeten

Markens bärförmåga ska vara helt fast innan byggarbetet påbörjas, och det är här M.J. Erikssons avdelning för grundarbeten kommer in i bilden med metoder som styrs av markens underlag och beskaffenhet.

Vi sätter igång vårt inleder vårt grundarbete mot bakgrund av geotekniska jordundersökningar som fastställer markens bärkraft och sättningsegenskaper. Därefter studerar vi beskrivningarna av miljöförhållandena, som till exempel kan avslöja om marken är förorenad.

Innan vi anlägger vägar och järnvägar, gör klart för byggarbete, bygger pirar och hamnanläggningar eller utför fördjupnings- och fördämningsuppdrag, måste vi genomföra pålning, spontarbeten, borra fundament eller lägga ut jordankare.

Allt vårt grundarbete genomförs med de senaste maskinerna och med metoder som uppfyller de högsta miljökraven rörande vibrationer och buller.

Pålning

Om det är omöjligt att utföra direkt grundarbete kan vi med fördel använda pålning med armerade betongpelare. Dessa pålar slås ned från marken. Vi använder pålar i alla längder och med mått från 200 x 200 mm till 450 x 450 mm.

Borrade fundament

Borrade fundament är ett alternativ till pålning. Metoden används för att undvika vibrationer i känsliga områden. Om marken där fundamentet ska borras är mycket sand- eller vattenhaltig, använder vi ledningsrör så att inte underlaget rasar samman under processen.

Spontning

Spontning utförs vanligtvis för uppdrag i samband med vatten, kajkonstruktioner, brokonstruktioner och liknande. Spontprofiler kan levereras med nästan obegränsad styrka, vilket innebär att det är jordens bärförmåga som bestämmer nedslagningsdjupet.

Vi kan sätta spontjärn genom hårda jordlager med en hammare, vilket orsakar buller och vibrationer, men vi har även spontvibratorer som beroende på markförhållandena kan medföra mindre oljud och vibrationer. Spontning är lämpligt för entreprenadarbeten i tättbebyggt område.

M.J. Eriksson AB utför även spontning vid tillfälliga åtgärder för stabilisering av kringliggande områden i samband med djupa utgrävningar nära vägar, kabeldiken och liknande. Utrymmet mellan HEB-profilerna fylls med virke, stålplåt eller sprutbetong, som håller den bakomliggande marken på plats. Förstärkningen kan till exempel utföras med spontar.

Foton av pålning, borrade stiftelser och spontning

Byggropar

Vid utgrävningar under trånga förhållanden kan en byggrop vara lösningen. Spontar slås ned på alla fyra sidor, eventuellt med avstyvning i flera nivåer. Spontarna slås/vibreras ned till den beräknade spetshöjden, varefter en avstyvning eller ett jordankare används om det behövs ytterligare stöd.

Jordankare består av stålstänger som borras ned i marken och gjuts fast med formsprutad betong. Efter denna stagning kan vi gräva till färdigt djup eller till nästa avstyvning.

Vi har utfört byggropar för ett stort antal byggprojekt, även som underentreprenör till andra leverantörer.

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017

​      linkedin-logo