Mikrotunnling

Ett av M.J. Erikssons kompetensområden är mikrotunnling av rörledningar t.ex. dränerings- och försörjningsledningar.

Mikrotunnling innebär att vi borrar och upprättar en tunnel under mark, och därmed ersätter en öppen uppgrävning av större områden. Tunnling passar bra om det t.ex. ska dräneras i tät bebyggelse, under byggnader eller om du vill undvika att stänga en tåg- eller vägsträcka.

​M.J. Erikssons tunnlingsmaskiner gör det möjligt att lägga betong- eller HOBAS-rör med en diameter från 600 mm till 4 000 mm över ett avstånd av 1 000 meter från startgrop till slutgrop, varefter nya gropar anläggs om det finns behov av längre passager.

Läs mer i vår broschyr om mikrotunnling här (bara på danska)

Fakta

Klimatförändringar leder till allt mer ofta förekommande skyfall, vilket i vissa delar av landet innebär ett akut behov av att leda bort stora mängder vatten. I andra områden medför de ökande nederbördsmängderna mer permanenta grundvattenhöjningar, vilket skapar behov av mer permanent avledning av vatten. I båda fallen kan mikrotunnling vara lösningen på problemen.

NORDHAVN ST.

TUNNELERING​

Hent PDF

Køge bugt

rengvandsbassiner og tunnelering

Hent PDF

Køge bugt

tunnelering under motorvejen

Hent PDF

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017

​      linkedin-logo