Energi- och försörjningsledningar

Vi upprättar alla typer av försörjningsledningar. Detta kan utföras som en del av större byggprojekt, eller när fjärrvärme- och vattenledningar måste renoveras. Företaget erbjuder uppgrävning, rörläggning, anslutning, igenfyllning och nyetablering av beläggningar.

Om det finns behov av underentreprenörer för projektet analyserar vi uppgiften och väljer ut de av våra underentreprenörer som är mest lämpade för uppgiften. Vi ställer lika höga krav på våra underentreprenörer när det gäller arbetskvalitet och hälsa och säkerhet som vi ställer på oss själva.

Det ställs olika krav vid val av material för energi- och försörjningsledningar beroende på användningsområde. Vi letar upp leverantörer som uppfyller kraven och kan beroende på entreprenadform lägga även dokumentera detta.

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017

​      linkedin-logo