Dränering och avlopp

Vi bygger ledningar för dagvatten och avloppsvatten, rännor för avledning av vatten vid skyfall, regnvattenbassänger, ordnar markavvattning o.s.v. Detta är en av våra viktigaste specialiteter.

M.J. Eriksson AB är auktoriserade och har dessutom ett antal utbildade diplomerade grävare anställda.

Vi kan utföra uppdragen genom traditionell grävning eller med grävningsfria metoder. Det är förhållandena och det enskilda uppdraget som bestämmer vilken metod som är mest fördelaktig.

För att förhindra att stora mängder vatten bildar översvämningar efter regn på exempelvis vägar och parkeringar, har det blivit vanligare att bygga LAR-anläggningar (lokal avledning av regnvatten). Vi har löst många uppdrag med LAR-anläggningar i form av till exempel sedimentering till grönområden, planerade diken samt högvattenreservoarer och regnvattenbassänger.

Fakta

Klimatförändringarna medför tätare skyfall, vilket gör att storstäderna är i större behov av vattenavledning. Vi har löst många projekt i Danmark med dagvattenrännor längs vägar och torg.

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017

​      linkedin-logo