Försörjning och dränering

M.J. Eriksson AB är med när

  • våra försörjningsledningar för vatten, värme och utsläpp av spillvatten ska nyanläggas eller renoveras
  • det finns behov av grundvattensänkning och -rening
  • vi på grund av de allt vanligare skyfallen bygger dagvattenrännor och ledningar för avvattning
  • det ska byggas tunnlar för exempelvis försörjningsledningar eller avlopp

Vi utför antingen total- eller huvudentreprenad eller utgör del av ett ramavtal.

Läs mer om de arbetsuppgifter vi löst vid etablering av

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017

​      linkedin-logo