​M.J. Eriksson A/S udvikler og udbygger Danmark

​Som en af de førende entreprenørvirksomheder er M.J. Eriksson A/S med til at udvikle og udbygge Danmark gennem vores anlægsopgaver, der omfatter en bred vifte af arbejdsområder inden for infrastruktur, energi og forsyning, miljø og kloakering, byggeri og renovering, klimatilpasning og meget mere.

Med grundlæggelsen i 1945 har M.J. Eriksson A/S en lang og rodfæstet historik, der tager udgangspunkt i Brøndby Strand, men i dag har udviklet sig til at være landsdækkende. 

Vi beskæftiger over 600 medarbejdere, og udfører både store og små anlægsprojekter for både offentlige og private bygherrer og under alle entrepriseformer.

Siden 2015 har vi haft en årlig omsætning på over 2 mia. kr. og har en solid soliditets- og likviditetsgrad, hvilket også er ensbetydende med, at vi regnskabsmæssigt er vurderet i øverste kategori med en Triple-A rating.

​​

Stærke kompetencer understøttes af stor maskinpark

På hvert enkelt projekt har vi et dedikeret hold af erfarne specialister, der skal sikre fokus på en stram styring med kvalitet, tid og økonomi. Samtidig indgår vi altid i et tæt samarbejde og dialog med bygherre og rådgiver om udførelsen af entreprisen for at bringe synergier og de bedste løsninger i spil.

Vores mål er altid, at projektet forløber til alles tilfredshed og leveres i bedste kvalitet og inden for de aftalte tidsrammer.

Virksomhedens mangeårige erfaring med anlægsopgaver udgør det solide fundament for efterlevelse af målsætningen om, i stigende omfang at dække behovet for implementering af anlægsopgaver af alle typer.

Med flere end 400 entreprenørmaskiner på bælter eller gummihjul til udførelse af anlægsopgaver af enhver art, råder vi over en meget omfattende maskinpark, og har desuden specialmaskineri til eksempelvis at foretage fundering, grundvandssænkning og tunnelering.​

Dedikeret organisation

Det er virksomhedens strategi – gennem en effektiv koordinering mellem de tekniske og den økonomiske planlægning – at sikre virksomheden en varig, positiv udvikling ved systematisk at udbygge de tekniske og medarbejdermæssige ressourcer.

En sådan udvikling opnås ved at spille en aktiv rolle i forhold til at:

  • levere en kvalitet og en service, der tilfredsstiller vores kunder
  • beskæftige fagligt kvalificerede medarbejdere og hvad det indebærer i forhold til efteruddannelse af eksisterende medarbejderstab og uddannelse af de unge – fremtidens arbejdskraft
  • beskæftige medarbejdere under ordnede forhold, der tager udgangspunkt i de aftalte overenskomster og derudover arbejde aktivt for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
  • tage hensyn til det omgivende samfund og vores miljø​​

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017