Holdninger til vores egen adfærd – CSR

Med over 600 ansatte i Danmark udfylder vi en vigtig rolle dels i forhold til de anlægsopgaver, der skal løses rundt om i landet, dels i forhold til det ansvar, der følger med ved at være en del af og en aktiv spiller i vores samfund. Vi har derfor formuleret 5 overordnede fokusområder i forhold til vores sociale ansvar - Corporate Social Responsibility.

Vi er med til at udvikle og udbygge Danmark med vores mange forskellige anlægsopgaver, og det kan vi kun gøre, når:

  • vi har ordnede forhold i ansættelsen af vores medarbejdere i forhold til løn og arbejdsvilkår
  • vi har fokus på sikkerhed og sundhed
  • vi tager hensyn til vores miljø og udfører vores arbejde på den mindst miljøbelastende måde
  • vi deltager aktivt for at give de unge en uddannelse gennem en elevplads
  • vi efteruddanner vores ansatte

Kun overenskomstansatte

M.J. Erikssons holdning er, at vi skal have en god arbejdsplads, hvor medarbejderne er glade for at gå på arbejde og trives med indholdet i de daglige opgaver. Grundforudsætningen er, at vi fra ledelsens side overholder alle relevante overenskomster.

Det betyder, at vi ikke har medarbejdere ansat under forhold, som er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til de kollektive overenskomster.

Fokus på sikkerhed og sundhed

Sikkerheden for vore medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere er altid i fokus, især fordi arbejde på en byggeplads har en øget risiko for arbejdsulykker.

Fokus på sikkerhed og sundhed, mener vi, kræver en fælles indsats og samarbejde på tværs af organisationen. Ledelsen arbejder for at skabe rammerne, mens medarbejderne også selv skal bidrage til, at deres andel af arbejdet udføres på en sikker og ansvarlig måde, så ulykker undgås, og godt og sundt arbejdsmiljø er en indarbejdet rutine for alle.


Hensyn til miljøet

M.J. Eriksson A/S arbejder aktivt for et bedre miljø til fordel for os alle. De vigtigste tiltag handler ofte om at tænke genbrug af materialer ind i vores entrepriser og planlægge arbejdet, således at de bliver optimeret i forhold til miljøbelastningen. Gevinsten er ikke kun godt for miljøet, for det viser sig næsten altid, at de miljømæssige tiltag samtidig betyder en økonomisk gevinst for os og for bygherrer.

Uddannelse af de unge

M.J. Eriksson A/S er en virksomhed i vækst, hvilket selvsagt er forudsætningen for, at virksomheden kan ansætte folk. I denne proces er vi også meget bevidste om, at vi som virksomhed er afhængige af, at vi kan tilføre vores egen virksomhed og branchen den fremtidige arbejdskraft, der er behov for, for at vi kan løfte fremtidens opgaver.

M.J. Eriksson A/S arbejder derfor bevidst med at bidrage til, at unge mennesker kan få uddannelse og beskæftigelse i branchen. Vi har sat uddannelse af de unge på dagsordenen for vores ledere, og har bedt dem holde fokus på, at de unge mennesker bliver en vigtig del af virksomhedens fortsatte vækst. Helt konkret betyder det også, at vi løbende ansætter lærlinge, der i dag udgør en større andel af medarbejderne end nogensinde før.

Efteruddannelse

For at sikre, at vi til stadighed har fagligt kompetente og engagerede medarbejdere, har vi en aktiv uddannelsespolitik, der naturligvis også er drevet af de mange spændende og udfordrende opgaver, som vi bliver tildelt af vores kunder.​

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017