Kystsikring og etablering af moleanlæg

M.J. Eriksson A/S etablerer kystsikring, mole- og havneanlæg i hele landet. Vi indgår i total- eller hovedentreprise om opgaverne, og stiller vi med underentreprenører, er de nøje udvalgt i forhold til opgavens størrelse og kompleksitet.

I de senere år er erosionen af vores kyster tiltaget væsentligt på grund af vind og vejr samt strømforhold og større bølger. Klitter, strande og skrænter ændrer form, og nogle forsvinder i vandet.

Vi sikrer kyster med alt fra jord og sand til moler og spuns

Vores kyster kan naturligvis beskyttes ved hjælp af kystsikring. Arbejdet medfører ofte oppumpning og flytning af store sand- og jordmængder, og endvidere arbejde med synlig eller ikke synlig spuns og brinksikring med dæmningsskråning, der kan beskyttes med fiberdug, rallag og sprængsten. M.J. Eriksson kan også etablere høfder, moler eller kystsikring med stenkastning.

Opbygning af moler for at kystsikre ved et strandområde eller ved en havn, har vi foretaget i Hirtshals, Esbjerg, Århus og ved Nordhavn i København. På disse opgaver har vi flyttet og fyldt op med sand og jord. Vi har sat spuns og forankret den inde på land. Vi foretaget stenkastninger med sten op til 6 ton per sten.​

M.J. Erikssons referencer kommer fra hele landet og erfaringerne kommer naturligvis også fra vores mange kompetente medarbejdere.

Vi har nogle, der har arbejdet med kystsikring i de mest barske områder i Nordnorge, og nogle der har opbygget moler i beton med eksempelvis trædæk, som vi eksempelvis har gjort det i Struer, i Kerteminde og på Sundmolen i København.

Når det handler om betonarbejderne kan vi ofte benytte os af vores søsterselskab KW Betonteknik. En professionel og erfaren virksomhed, der udfører en lang række opgaver inden for in-situ støbt beton, betonrenovering, armeringsarbejde, sprøjtebeton, fundamenter og formstøbte betonopgaver.​

Mere information om kystsikring

Opgaveløsning med kystsikring samt opbygning af havnearealer og moleanlæg er ofte store projekter der kræver det rette miks af rådgivere og forskellige entreprenører. I dette krydsfelt er M.J. Eriksson i stand til at samle de stærkeste kræfter, og her vil tilbudschef Birte Eriksson være klar til at hjælpe jer i gang: Birte Eriksson kan kontaktes via mail på bie@mje.dk eller på telefon 20 32 03 60.​

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017