Vej​

Vejtætheden i Danmark er blandt de højeste i verden, og trods de senere års mange udvidelser af såvel motorveje som hoved- og landeveje er trafiktætheden tiltaget endnu mere. Siden sidst i 80'erne har M.J. Eriksson været med til at udbygge det danske vejnet. 

Vi graver ud og planerer, flytter jorden til støjvolde, nedsivningsanlæg eller søer. Vi håndterer også jord, der er forurenet og sørger for sikker deponi under anlægsprocessen og for bortkørsel til rensning eller vedvarende deponi.

M.J. Eriksson tager sig af store og små vejprojekter i hele landet, og har bl.a. anlagt Silkeborg motorvejen mellem Hårup og Låsby, udvidet Køge Bugt motorvejen, Holstebromotorvejen mellem Gødstrup og Snejbjerg og anlagt Brande omfartsvej. Og lige for øjeblikket er vi i gang med to større motorvejsentrepriser.

Motorvej til Kalundborg

I efteråret 2017 tog M.J. Eriksson hul på motorvejen syd om Regstrup, der er 2. etape af motorvejsstrækket Holbæk-Kalundborg. En totalentreprise til 310 mio. kr., hvor vi har Sweco som totalrådgiver og Jorton som underentreprenør med etablering af 4 broer. Etapen er 6 km lang og skal løbe mellem Regstrup, hvor den eksisterende Kalundborgmotorvej slutter, og videre syd om Regstrup med tilslutning til Skovvejen ved Dramstrup. Den nye vejstrækning vil stå færdig i efteråret 2019, og er en forlængelse af etape 1, der var en 7 km lang strækning mellem Elverdam og Regstrup, der åbnede i 2013 - i øvrigt også udført af M.J. Eriksson.​

Motorvej på Fyn

I foråret 2019 har vi indgået aftale med Vejdirektoratet om udvidelsen af Fynske Motorvej fra 4 til 6 spor, mellem Odense Vest; Blommenslyst og vestover til Årup. Et stræk på i alt 13 km, hvor vi samler rabatten i midten og udvider siderne. 3 underføringer udvides, 1 bro nedrives og 1 ny bygges. Kontraktsummen for denne udbygning lyder på knap 320 millioner kr., og forventes at stå klar ultimo 2020. På dette projekt har vi COWI med som rådgiver.​​

Fjordforbindelsen

M.J. Eriksson er også i fuld sving ved Fjordforbindelsen mellem Frederikssund og Hornsherred med den kommende bro over Roskilde Fjord - Kronprinsesse Marys Bro. Vores del af arbejdet begyndte i februar 2017, og vi udfører i grove træk alt anlægsarbejde på land, indtil selve højbroen, der får en længde på knap 1,4 km mellem Marbæk og Tørslev Hage.

Sundkrogsgade i København

I Københavns Nordhavn er vi netop gået i gang med udvidelsen af den stærkt trafikeret Sundkrogsgade. Entreprisen er en totalentreprise og igen en af de sager, hvor vi har Sweco med som rådgiver. ​Vejen skal udvides fra 2 til 4 spor på strækningen mellem Kalkbrænderihavnsgade og Stubbeløbsgade. 

Projektet kræver mange ledningsomlægninger og flere tilslutninger til det nye Århusgadekvarter og trafikken skal i hele perioden opretholdes for både bilister, cyklister og gående og afsluttes i Q3 2021.

Vi udfører alle ydelser

Når vi anlægger landeveje og veje i bymæssig bebyggelse er det ofte med rundkørsler, stisystemer, broer og tunneler, og derudover står vi som oftest også selv for afspærringer og de færdselsregulerende foranstaltninger under hele anlægsarbejdet.

Nedenfor kan du se eksempler på nogle af de projekter, vi har i vores referencemappe.

M.J. Eriksson er konkurrencedygtige på vejarbejder, fordi vi selv har næsten alle kompetencer i eget hus: Jord-, afvandings-, lednings-, funderings- og grundvandssænkningsarbejder. Asfalteringsarbejderne spørger vi vores gode samarbejdspartnere om.    

Vil I have M.J. Erikssons bud med i jeres tilbudsbunke, kan I kontakte  et af vores regionskontorer i Århus, Kolding eller Odense eller vores hovedkontor i Brøndby.

​​

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017