Mikrotunnelering er en af vores kernekompetencer

Søger du en ekspert i tunnelering?

Hos M.J. Eriksson A/S er vi specialister i tunnelering. En af vores stærkeste kompetencer er at udføre mikro-tunnelering af rørføringer til eksempelvis afvandings- og forsyningsledninger. Vi opererer i hele Danmark, og henvender os til offentlige såvel som private bygherrer.

Tunnelering - hvad går det ud på?

Ved mikrotunnelering borer og etablerer vi en tunnel i undergrunden i stedet for at lave en åben opgravning af større arealer. Tunnelering er en meget fordelagtig fremgangsmetode i de tilfælde, hvor der eksempelvis skal kloakeres gennem tæt bebyggelse, under bygninger, eller hvis man vil undgå at lukke en tog- eller vejstrækning.

Et eksempel på dette er tunneleringen under Køge Bugt Motorvejens 8 spor i drift. Et stræk på 185 meter som blev fortaget for at sikre god afvanding i området.

  

Hvornår er der behov for mikrotunnelering?

Klimaforandringerne medfører stadig hyppigere skybrud, og det giver store udfordringer. I nogle egne af landet medfører skybruddene et akut behov for afledning af store vandmængder. 

I andre områder medfører de stigende nedbørsmængder mere vedvarende grundvandsstigninger, der skaber et behov for mere permanent bortledning af vand. I begge tilfælde kan mikrotunnelering være en løsning på problemet.

Professionelle maskiner til ethvert behov

Alle vores maskiner vi anvender til mikrotunnelering er af mærket mts Slurry fra den tyske producent mts Perforater. Med dem er det muligt at fremføre beton- eller HOBAS-rør med en diameter fra 600 mm helt op til 4000 mm på en distance over 1000 meter fra startgrube til modtagegrube. Er der behov for længere passage, anlægges derefter nye gruber.

Har du spørgsmål til vores tilbud om tunnelering?

Du er velkommen til at kontakte Jacob Møller Madsen omkring mikrotunnelering på telefon 41 29 17 11 eller sende ham en e-mail på jam@mje.dk.

Fakta

Klimaforandringerne medfører stadig hyppigere skybrud, hvilket i visse egne af landet betyder et akut behov for afledning af store vandmængder. I andre områder medfører de stigende nedbørs-mængder mere vedvarende grundvandsstigninger, der skaber et behov for mere permanent bortledning af vand. I begge tilfælde kan mikro-tunnelering være løsningen på problemerne.​

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017