Energi- og forsyningsledninger​

​Vi etablerer alle former for forsyningsledninger. Det kan være som del af større byggeprojekter, eller når fjernvarme- og vandrør skal renoveres. Entrepriserne består typisk i opgravning, etablering af rør, tilslutning, påfyldning og reetablering af belægninger.

Er der behov for underentreprenører på projektet, analyserer vi opgavens art og vurderer blandt vores underentre-prenører, hvilke der er bedst egnet til opgaven. Vi stiller de samme krav – til vores underentreprenører om arbejdets kvalitative udførelse og krav til sundhed og sikkerhed – som vi stiller til os selv.

Der er forskellige krav til materialevalg, når der skal vælges energi- og forsyningsledninger alt efter anvendelse. Vi finder frem til leverandørerne, der lever op til kravene og kan afhængig af entrepriseform fremlægge dokumentation herfor.

Nedenfor kan du se eksempler på de opgaver, vi har løst med etablering af energi- og forsyningsledninger.​

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017