Afvandings-, energi- og forsyningsledninger​

​Vi etablerer alle former for afvandings- og forsyningsledninger. Det kan være i separate ledningsentrepriser hvor fjernvarme eller vandrør skal renoveres eller det kan være som del af større vej- og byggeprojekter. Entrepriserne består typisk i opgravning, etablering af rør, tilslutning, påfyldning og reetablering af belægninger.

M.J. Eriksson løser opgaver på dette kompetenceområde i hele landet og har mandskab, udstyr og maskineri til at udgrave og lægge rør i alle dimensioner både ude i åbent land og i tætbebyggede områder.​

Er der behov for underentreprenører på projektet, analyserer vi opgavens art og vurderer blandt vores underentre-prenører, hvilke der er bedst egnet til opgaven. Vi stiller de samme krav – til vores underentreprenører om arbejdets kvalitative udførelse og krav til sundhed og sikkerhed – som vi stiller til os selv.

Der er forskellige krav til materialevalg, når der skal vælges afvandings-, energi- og forsyningsledninger alt efter anvendelse. Vi finder frem til leverandørerne, der lever op til kravene og kan afhængig af entrepriseform fremlægge dokumentation herfor.

Nedenfor kan du se eksempler på de opgaver, vi har løst.​​

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017