Forsyning og afvanding

​Over hele landet er M.J. Eriksson A/S med når​

  • vores forsyningsledninger til vand, varme og kloakering, skal nyanlægges eller renoveres
  • der er behov for grundvandssænkning og –rensning
  • vi pga. de stadig hyppigere skybrud etablerer skybrudsrender og skybrudsledninger til afvanding
  • der skal tunneleres til eksempelvis forsyningsledning eller kloakering

Vi indgår enten i total-, hovedentreprise eller som del i en rammeaftale.​

Læs mere om de opgaver vi har løst med etablering af

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017