Forsyning og afvanding

Over hele landet er M.J. Eriksson med når:​

  • vores forsyningsledninger til vand, varme og kloakering, skal nyanlægges eller renoveres
  • der er behov for grundvandssænkning og –rensning
  • vi pga. de stadig hyppigere skybrud etablerer skybrudsrender og skybrudsledninger til afvanding
  • der skal tunneleres til eksempelvis forsyningsledning eller kloakering

M.J. Eriksson indgår enten i total-, hoved- eller i fagentreprise afhængig af opgavens karakter. Specielt når det angår forsynings- og afvandingsopgaver har vi rundt om i landet en del rammeaftaler enten med kommunen eller med forsyningsskab.​​

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017