Byggemodning​

Det er M.J. Eriksson A/S, der er den første entreprenør på anlægsentreprisen. Det gælder specielt for byggemodningsopgaver, som er et af M.J. Erikssons specialer.

Vi udfører den totale byggemodning til ethvert byggeri. Vi gør klar til de decentrale byggepladsområder, samt etablerer byggepladsbelysning og forsyninger til el og vand for byggebrug.

Herefter flytter vi jord, fortager den rette fundering som eksempelvis kan være spuns-, pæleramning, samt etablerer forsinkelsesbassin. Vi lægger rørene og tilslutter til energi-, vandforsyning samt til kloak og afvanding. Vi etablerer veje, stier og LAR-anlæg (lokal afafledning af regnvand). 

Vi leverer kvalitet og smidig overlevering til byggepladsens næste hold entreprenører, som vi altid indgår i dialog med for på den måde at sikre det bedste resultat for projektet.

Der er referencer til byggemodningsopgaver nedenfor.​

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017