​Havnebyggeri

M.J. Eriksson A/S etablerer havnebyggeri indgår i total- eller hovedentreprise og bliver også selv valgt som underentreprenør. Vores mandskab og hvide entreprenørmaskiner kommer over hele landet.

Moleanlæg, havneanlæg og andet havnebyggeri

Vi udvider havnearealer, etablerer og forstærker moleanlæg, færgelejer og opmarchområder. Vi har blandt andet anlagt og udvidet:

 • Kajanlægget ved Urban Mediaspace i Århus og på Sundkajen i København.
 • Havnearealer, kajanlæg og opmarchområder i Hirtshals Havn, Krydstogtkaj Nordhavn og Gedser Havn.
 • Moleanlægget ved Hirtshals Havn
 • Havnearealet og styrket baglandsarealerne i Køge Havn og Frederikshavn Havn til opmagasinering af last og bulk.

Vi sammensætter et professionelt hold af erfarne specialister, når vi etablerer et havneanlæg eller udfører et havnebyggeri, hvor vi ofte udvider de såkaldte baglandsarealer. Holdet får ansvaret for styring af økonomi, tid og kvalitet og skal styre projektet med underentreprenører. 

M.J. Eriksson har selv de fleste kompetencer til at foretage udvidelser af havne- og kajanlæg, hvor vores arbejder som oftest centrerer sig om:​

 • Ny spuns inkl. ankre
 • Pælefundering for at styrke de nye arealer
 • Opfyldning med jord inkl. etablering af membran
 • Afvandingsarbejder inkl. etablering af ledninger og brønde
 • Grundvandssænkning
 • Etablering af nye belægninger
 • Etablering af adgangsveje inkl. belysningsanlæg
 • Støbning og etablering af betonfundamenter

Når det handler om betonarbejderne kan vi ofte benytte os af vores søsterselskab KW Betonteknik. En professionel og erfaren virksomhed, der udfører en lang række opgaver inden for in-situ støbt beton, betonrenovering, armeringsarbejde, sprøjtebeton, fundamenter og formstøbte betonopgaver.

Mere information om havnebyggeri

Havnebyggeri er ofte store projekter der kræver det rette miks af rådgivere og forskellige entreprenører. M.J. Eriksson har et stærkt og veludbygget samarbejde med aktørerne i branchen (også fra udlandet), og er derfor i stand til at samle de stærkeste kræfter. Kontakt tilbudschef Birte Eriksson for at høre mere. Mail: bie@mje.dk eller telefon: 20 30 45 02.

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017