Grundvandssænkning udføres professionelt

Hos M.J. Eriksson A/S udfører vi alle former for grundvandssænkning. Vi tilbyder det både som en selvstændig ydelse eller i forbindelse med et stykke udgravningsarbejde. Vi kommer rundt i hele landet og henvender os til såvel offentlige som private bygherrer og arbejder under alle entrepriseformer.​

Bred vifte af ydelser lige fra dræn til SRO- og sugespidsanlæg

Når man udelukkende arbejder med grundvandssænkning som vi gør i M.J. Erikssons Grundvandssænkningsafdeling, oparbejder man stor ekspertise med de forskellige geologiske forhold som findes rundt om i landet. 

Vi udfører grundvandssænkning i forbindelse med vores egne anlægsentrepriser, men bliver i lige så høj grad efterspurgt af vores kollegaer i branchen, hvor vi i underentreprise skal fortage sænkningen af grundvandet.​

Vi har ekspertisen, maskineriet og mandskabet til at udføre enhver opgave og tilbyder bl.a.:

  • Sugespidsanlæg
  • Filterboringer
  • Infiltrationsboringer
  • Pumpesumpe
  • Dræn​
  • Vandrensning
  • SRO Anlæg
  • Alarmanlæg
  • Nødstrømsanlæg
  • Certifikatsvejsning af Plastrør​

Grundvandssænkning

Grundvandssænkning kan være en nødvendig foranstaltning, eksempelvis på grund af et uhensigtsmæssigt højt grundvandsspejl, men det kan også etableres som en afhjælpende foranstaltning, som skal sikre en tør udgravning og en bedre genanvendelse af de opgravede materialer.

M.J. Eriksson dimensionerer anlægget på baggrund af relevante funktionskrav, når vi udfører en grundvandssænkning. 

Vi etablerer sugespidsanlæg med både eldrevne og dieseldrevne vakuumpumper, og vi udfører filterboringer både som forede tørboringer med casing og snegl samt som DTH-boringer. Vi udfører grundvandssænkning i et relevant omfang og under nøje hensyn til de øvrige opgaver, der skal kunne udføres samtidig.

Grundvandssænkning

Grundvandssænkning blev introduceret i Danmark i 50'erne og er efterhånden ret almindelig ved bygge- og anlægsprojekter. Det er nødvendigt at kunne kontrollere grundvandsforholdene midlertidigt eller permanent, hvis arbejdet skal udføres under grundvandsspejlet.

Vi etablerer rørledninger for bortledning af vand samt opsætter og drifter rensningsforanstaltninger, som  eksempelvis kan være sandfilter, olieudskiller og kulfilter.

Vi tilbyder hjælp med at søge de nødvendige tilladelser hos kommunen til at sænke og aflede grundvandet, ligesom vi gerne kommer med forslag til den mest hensigtsmæssige metode.

Ved byggemodninger og funderingsopgaver

​På mange af vores egne opgaver kommer mandskabet i vores Grundvandssænkningsafdeling ofte i spil. Det gælder især ved vores byggemodnings- og funderingsentrepriser, hvor ingeniørerne fra flere af vores afdelinger samarbejder om at løse opgaven.

Mere information om grundvandssænkning

Ønsker I yderligere information om vores ekspertise inden for grundvandssænkning, eller vil I have en pris på en konkret opgave, kan I kontakte tilbudsafdelingen på vores hovedkontor via telefon 60 53 91 70 eller afdelingschef Thomas Christiansen via mail tnc@mje.dk.

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017