​Fundering i forbindelse med klargøring til byggeri

​​Inden der kan bygges på et stykke jord, skal jorden være helt fast. Vi er specialister i at hjælpe dig med fundering.

Hos M.J. Eriksson A/S foretager vi alle former for fundering. Vi er en landsdækkende virksomhed, og vi har en bred skare af kunder på Sjælland, Fyn og i Jylland. Vi henvender os til både private og offentlige bygherrer, og vi arbejder under alle entrepriseformer.

Hvilke former for fundering tilbyder vi?

​Inden et anlægsbyggeri kan gå i gang, skal geotekniske data fastslå undergrundens bæredygtighed og sætningsforhold, og en række undersøgelser igangsættes for at beskrive de miljømæssige forhold. Hvilken form for fundering, vi anvender, afhænger af jordens underlag og beskaffenhed. Inden vi anlægger veje eller gør klar til et byggeri, kan det være nødvendigt at udføre ramning, spunsarbejde eller borede fundamenter.

Ramning og borede fundamenter

​I tilfælde hvor direkte fundering ikke er muligt, kan der anvendes rammede jernbeton- eller stålpæle. Vi rammer med pælelængder fra 6-18 meter, og med dimensioner fra 200 x 200 mm til 350 x 350 mm. Borede fundamenter er et alternativ til rammede pæle. Metoden benyttes for at undgå rystelser i følsomme områder, men kræver bæredygtig jord indtil en dybde på cirka 4 meter.

Spunsarbejde i forbindelse med vand

​Spunsarbejde udføres normalt ved fundering i forbindelse med vand som kajkonstruktioner eller lignende. Spunsprofiler kan leveres i næsten ubegrænset styrke, hvorfor det er jordens bæreevne, som bestemmer rammedybden. Vi kan sætte spunsjern gennem hårde jordlag med hammer, hvilket medfører larm og rystelser, men vi har også spunsvibratorer, som sørger for, at larmen og rystelserne begrænses til et minimum. Det gør metoden velegnet på entrepriser i tæt bebyggede områder

Billeder af pilotering, boret fundamenter og spunsjern

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017