Alle former for fundering

​Hos M.J. Eriksson A/S foretager vi alle former for fundering. Vi er en landsdækkende virksomhed, og vi har en bred skare af kunder på Sjælland, Fyn og i Jylland. Vi henvender os til både private og offentlige bygherrer, og vi arbejder under alle entrepriseformer.​

Fundering kræver ekspertise, maskineri og mandskab

Det kan være nødvendigt at udføre ramning, spunsarbejde eller pælefundering, når der skal anlægges en vej, bro, havneanlæg eller forud for gennemførelsen af et byggeri. M.J. Erikssons Funderingsafdeling har positioneret sig blandt de dygtigste entreprenører i branchen, fordi vi har udført alle slags funderingsopgaver under alle tænkelige miljøer og geologiske forhold.

Afdelingens mandskab er eksperter og har udelukkende fundering som arbejdsområde. Funderingen udføres på vores egne anlægsentrepriser, og i lige så høj grad efterspørges vi som underentreprenører af vores kollegaer i branchen – fordi vi har ekspertisen, maskineriet og mandskabet.

Fakta

Funderingsarbejderne blev efterhånden så betydende en del af M.J. Erikssons arbejder, at området siden 1998 har været samlet i en selvstændig afdeling, og nu beskæftiger over 30 personer.​

Den valgte fundering afhænger af jordens underlag og beskaffenhed. Inden et anlægsbyggeri kan gå i gang, skal geotekniske data fastslå undergrundens bæredygtighed og sætningsforhold, og en række undersøgelser skal beskrive de miljømæssige forhold.

Funderingen bestemmes således af jordens underlag og beskaffenhed.

Ramning af pæle og borede fundamenter

Hvis direkte fundering ikke er mulig, kan der anvendes rammede pæle i jernbeton- eller stålpæle. Vi rammer med pælelængder fra 6-18 meter, og i dimensioner fra 200 x 200 mm til 350 x 350 mm.

Borede fundamenter er et alternativ til rammede pæle. Metoden benyttes for at undgå rystelser i følsomme områder, men kræver bæredygtig jord indtil en dybde på cirka 4 meter.

Spunsarbejde til afstivning

Spunsarbejde udføres normalt ved fundering i forbindelse med vand ved eksempelvis kajkonstruktioner eller brinksikring. Vi sætter ofte også en spuns for at afstive en jordvold ved eksempelvis en motorvejsbro eller et voldanlæg. Spunsprofiler kan leveres i næsten ubegrænset styrke, hvorfor det er jordens bæreevne, som bestemmer rammedybden.

Vi kan sætte spunsjern gennem hårde jordlag med hammer, hvilket medfører larm og rystelser, men vi har også spunsvibratorer, som sørger for, at larmen og rystelserne begrænses til et minimum. Det gør metoden velegnet på entrepriser i tæt bebyggede områder.


Københavnerspuns og sekantpæle

M.J. Erikssons funderingsafdeling har sat et utal af såvel blivende som midlertidige københavnerspuns, der skal afstive en byggegrube ved eksempelvis vores tunneleringsopgaver, andre rør- og ledningsarbejder eller når vi etablerer en pumpestation.

Sekantpæle

Hvor der er ekstra høje krav til konstruktionens stivhed, kan en sekantpælevæg være løsningen. Her borer vi først en række hunpæle og lader dem hærde op. Herefter sætter vi hanpælene ned imellem, og så tæt, at pælene kommer til at udgøre en indfatningsvæg, som kan gøres fuldstændig vandtæt.

Forankringen af en sekantpælevæg sker i et eller flere niveauer afhængig af styrke og udgravningsdybde.

​Mere information om fundering

Ønsker I yderligere information om vores funderingskompetencer, eller vil I have en pris på en konkret opgave kan vores afdelingsleder Bo Ammundsen kontaktes på mail: boa@mje.dk eller via telefon på 40 38 30 73.

Billeder af pilotering, boret fundamenter og spunsjern

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017