Alt inden for byggemodning

Byggemodning kan bestå af jordarbejde, fundering, forsynings- og afvandingsledninger og grundvandssænkning. Arbejdsområderne indgår til anlæg af vej, nye byområder eller større byggerier og bliver alt sammen udført af M.J. Eriksson. Vi har mandskabet, maskineriet og ekspertisen.​

Det er M.J. Eriksson A/S, der er den første entreprenør på anlægsentreprisen. Det gælder specielt for byggemodningsopgaver, som er et af M.J. Erikssons helt store specialer.

Vi udfører den totale byggemodning til ethvert anlægsarbejde eller byggeri. Vi gør klar til de decentrale byggepladsområder, samt etablerer byggepladsbelysning og forsyninger til el og vand for byggebrug.

Byggemodning

Byggemodning har mere eller mindre været en del af M.J. Erikssons arbejdsområder siden virksomheden blev etableret i 1945, hvor virksomheden opførte villaer og mindre industrielt byggeri. I dag beskæftiger virksomheden sig med alle slags anlægsopgaver. Vi omsætter årligt for over 2 mia. kr.

Vi har 600 ansatte. En meget betydende del af de i alt 80 nye entrepriser vi årligt bliver begunstiget med indeholder byggemodningsarbejder.​

Bliver det nødvendigt med grundvandssænkning, står vi også klar til at spille ind med løsninger her.​

Herefter flytter vi jord, fortager den rette fundering som eksempelvis kan være spuns-, pæleramning, samt etablerer forsinkelsesbassin. Vi lægger rørene og tilslutter til energi-, vandforsyning samt til kloak og afvanding. Vi etablerer veje, stier og vådområde.​

Vi leverer kvalitet og smidig overlevering til byggepladsens næste hold entreprenører, som vi altid indgår i dialog med for på den måde at sikre det bedste resultat for projektet.

M.J. Eriksson udfører byggemodning til nye byområder, hvor der både bliver bygget etagebyggeri og anlagt veje og pladser: Det er M.J. Erikssons hvide maskiner og professionelle mandskab, der har byggemodnet:

  • Arenakvarteret og Ørestad Syd i Ørestaden i hovedentreprise for By & Havn
  • Sundmolen ved Nordhavn Station i totalentreprise for By & Havn
  • Store dele af de nye Universitetshospitaler i Ålborg, Århus, Gødstrup, Odense og Køge – alle i hovedentrepriser
  • Esbjerg Brygge i hovedentreprise for Esbjerg Kommune
  • Århus City Tower i fagentreprise for totalentreprenør KPC
  • Hotel Scandic Spectrum i København i fagentreprise for totalentreprenør Pihl & Søn.

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017