Entreprenør M.J. Eriksson udvikler og udbygger Danmark

M.J. Eriksson A/S er en landsdækkende anlægsentreprenør, der udfører alle former for jord- og anlægsprojekter. Vi beskæftiger flere end 600 medarbejdere og har fagspecifikke kompetencer til at løse en række opgaver inden for infrastruktur, forsyning og afvanding samt klimatilpasning. 

Vi løser bl.a. følgende opgaver:​

Vores medarbejdere har solide erfaringer og understøttes af en meget stor og moderne maskinpark med over 450 entreprenørmaskiner, mobilkraner samt jernbanemaskinel og meget andet specialudstyr til bl.a. fundering, grundvandssænkning og mikrotunnelering.

M.J. Eriksson har hovedsæde i Brøndby Strand og dækker hele landet med regionskontorer i Aarhus, Odense og Kolding og har yderligere lokalkontorer i bl.a. Aalborg, Kalundborg, Frederikssund, Greve, Køge og København.

Med en årsomsætning på over 2 mia. kr. hører vi til blandt landets største entreprenørselskaber og for anlægsarbejder alene er vi Danmarks største virksomhed.​

Alt fra motorveje til byggemodninger, kloakeringer skybrudssikring til udlejning af mobilkraner

Med M.J. Erikssons professionelle mandskab, egne kompetenceområder er vi i stand til at udføre hoved- og fagentrepriser. Vi har derudover et veludbygget og godt samarbejde med branchens største ingeniørfirmaer og andre fagentreprenører, der sætter os i stand til også at udføre totalentrepriser.​​

Veje

Det er M.J. Erikssons hvide maskiner og professionelle mandskab der anlægger motorveje og landeveje, rundkørsler, tilslutningsanlæg og vejkryds med alle disciplinerne inden for jord-, afvandings-, lednings-, funderings-, belægningsarbejder samt udfører landskabsregulering med støjvolde, regnvandsbassiner og beplantningsopgaver.

Bane
Banearbejde til landets S-tog, regionaltog, højhastighedstog og letbane er endnu et af vores helt store specialer, hvor vi udover jord- og afvandingsarbejdet også lægger svæller, foretager sporarbejde og etablerer kørestrømsanlæg, sikrings- og strømanlæg.

Kystsikring og havneanlæg

Vi kystsikrer og udbygger de danske havne med nye kaj- og moleanlæg. Alt fra stenkastning til jord- og sandflytning, spuns- og pælearbejder samt de afsluttende belægningsarbejder indgår i vores fagdiscipliner.

Forsyning og afvanding

M.J. Eriksson lægger forsynings- og afvandingsledninger på alle vores projekter langs veje og jernbane, ved byggemodninger og landskabsreguleringer samt forskønnelsesprojekter midt i byerne.

Byggemodning

Hvad enten det drejer sig om den totale byggemodning med anlæg af veje, forsynings- og afvandingsledninger, funderingsopgaver til hele byområder eller til et konkret erhvervs- eller boligbyggeri, så vil M.J. Eriksson være et godt bud på jeres valg af en anlægsentreprenør.

i gør klar til de decentrale byggepladsområder, samt etablerer byggepladsbelysning og forsyninger til el og vand for byggebrug. Herefter flytter vi jord, fortager den rette fundering som eksempelvis kan være spuns- og pæleramning, samt etablerer forsinkelsesbassin. Vi lægger rørene og tilslutter til energi-, vandforsyning samt til kloak og afvanding. Vi etablerer veje, stier og LAR-anlæg.

Skybrudssikring og klimatilpasning

Klimaforandringerne medfører stadig hyppigere skybrud og stormflod, der rammer de kystnære områder. M.J. Eriksson udfører mange klimatilpasningsprojekter, hvor vi anlægger bl.a. skybrudsledninger, grøfter og regnvands-bassiner eller foretager stenkastning og opbygger volde.

Fundering

M.J. Eriksson håndterer alle typer funderingsopgaver til såvel vej- og baneanlæg som til havne, ejendomsbyggerier og broer. Vi udfører bl.a. ramning af spuns, pæle og kan sætte sekantpælevægge.

Grundvandssænkning

M.J. Eriksson etablerer og drifter sænkning af grundvand og tørholdelse af byggegruber med filterboringer, aflastningsboringer, pejleboringer, vertikaldræn, re-infiltrationsanlæg og sugespidser.

Mikrotunnelering

I visse områder medfører de stigende nedbørsmængder et behov for en mere permanent afledning af meget store vandmængder, og hvis kloakeringen skal foretages gennem tæt bebyggelse, under bygninger, eller hvis man vil undgå at lukke en tog- eller vejstrækning, kan mikrotunnelering være løsningen.


Kranudlejning: Bælte- og mobilkraner

Hos M.J. Eriksson har vi også en afdeling, der udlejer kraner. Afdelingen har bælte- og mobilkraner, som betjenes af erfarne kranførere. Vores kranudlejning er landsdækkende og kan håndtere opgaver fra 60 til 280 tons. Desuden kan de løfte i højder helt op til 90 meter. Vi lejer ud på timebasis og over lange perioder. Vi har mange forskellige krantyper, og kan derfor klare de fleste løfteopgaver.​

Hold af erfarne specialister klar til at hjælpe dig

​​Til hvert projekt sammensætter vi altid et hold af erfarne specialister, som står for at styre økonomi, tid og kvalitet. Vi styrer vores anlægsprojekter stramt for at sikre, at den økonomiske ramme overholdes, at tidsplanerne ikke skrider, og at kvaliteten lever op til de foreskrevne krav.

Derudover samarbejder vi tæt med bygherre og rådgiver, så de bedste løsninger bringes i spil. Det betyder blandt andet, at vi lægger vægt på en løbende og tæt dialog mellem os som entreprenør og dig som kunde.

Vores mangeårige erfaring som entreprenør er et solidt fundament, når vi skal leve op til vores målsætning om udvikle vores kompetencer inden for anlægs- og entreprenørarbejde. Der sker blandt andet ved at udbygge medarbejdernes tekniske ressourcer via efteruddannelse og kurser.

​Vores fokus er altid at levere en tilfredsstillende kvalitet og service til vores kunder. Samtidig lægger vi vægt på, at vores medarbejdere arbejder under ordnede forhold. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i overenskomsten, ligesom vi lægger vægt på, at sikkerhed er i oden på alle vores pladser. Dertil kommer, at vi tager hensyn til det omgivende samfund, miljøet og klimaet.

Kontakt os for mere information

Har I brug for en hovedentreprenør, fagentreprenør eller måske endda en totalentreprenør til at styre jeres anlægsprojekt sikkert i mål, eller vil I blot vide mere om os og vores kompetencer, kan I kontakte vores hovedkontor telefonisk på 43 73 04 21 eller skrive til e-mail mje@mje.dk

I vores tilbudsafdeling sidder vi klar til at hjælpe jer eller guide jer videre til en af vores regionskontorer eller fagspecialister.

Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand  |   Telefon: 43 73 04 21  |   E-mail: mje@mje.dk  |   CVR: 71432017